TNO publiceerde vorige week een interessant artikel over hoe het de toekomst ziet. Onderstaand de inleiding van het artikel met een ‘Lees meer-link’ om het hele artikel te benaderen.

CIRCULAIRE ECONOMIE: TNO WERKT AAN EEN TOEKOMST ZONDER AFVAL


Verduurzaming is op dit moment wereldwijd dé grootste maatschappelijke uitdaging. Het creëren van een circulaire economie, waarin hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd wordt en waardevernietiging geminimaliseerd wordt, is daarvoor essentieel. TNO helpt daarbij door overheden, bedrijven en sectoren te adviseren over mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling van milieu, economie en technologie.

Lees meer op de website van TNO TIME

Bron: TNO (time.tno.nl)